Pony's

Hier vind je een overzicht van mijn collectie pony's.  Deze lijst is tot hiertoe verre van volledig, vermits ik enkel de pony's publiceer die een spa-behandeling hebben gekregen (lichaam proper gemaakt en manen en staart in model gelegd).  NIet alleen het voorbereidend werk, maar ook het nemen van foto's en het online zetten met de bijhorende informatie vergen heel wat tijd.  Vandaar dat deze rubriek slechts met mondjesmaat zal worden aangevuld.

Bij elke pony staat de periode van verschijning vermeld, het jaartal op de hoef, het land van fabricatie en, indien van toepassing, de bijhorende accessoires zoals kammetjes, borstels, lintjes, enz.  Mijn pony's dragen niet de kleur van lintje die ze officieel zouden moeten dragen, vermits deze meestal niet zijn meegekomen bij de aanschaf.  Ik heb hen naar eigen smaak een kleur toegekend, en bij dezelfde pony's heb ik zo veel mogelijk verschillende kleuren gebruikt, zodat ik deze zelf nog uit elkaar kan houden.