Vertaling website

24-04-2016 00:00

Vermits ik meer en meer internationale contacten leg met verzamelaars en verkopers, heb ik beslist om mijn website ook naar het Engels te vertalen.  Het zal een serieus werkje worden om alle info die tot hiertoe in het Nederlands werd gepubliceerd, nu ook in de Engelse taal ter beschikking te stellen, maar ik wil dat bezoekers uit andere landen ook gebruik kunnen maken van mijn site en mee kunnen genieten van mijn collectie.

Dit is opnieuw de bevestiging dat deze hobby geen bevlieging meer is, maar een echte passie, die ook veel verder gaat dan alleen maar het verzamelen van popjes : ik zoek steeds naar betere manieren om hen te fotograferen (zo maakte ik een soort van mini-fotostudio aan de hand van een filmpje dat iemand in een facebookgroep had gedeeld), ik probeer mijn website zo professioneel mogelijk uit te bouwen en ik ga ook steeds weer op zoek naar nieuwe, interessante informatie die ik hier kan publiceren.  Dit zou gerust een fulltime job kunnen zijn!  :-)