https://www.mylittlewiki.org/wiki/Main_Page

Op deze site worden alle pony's weergegeven met een zeer volledige uitleg, zoals de algemene kenmerken, een opsomming (en meestal ook foto's) van de accessoires, eventuele namen waarmee ze in andere landen zijn verschenen, in welke media ze opdoken, een beschrijving van de persoonljkheid, het verhaal op de achterzijde van de verpakking, en wat ik persoonlijk het meest verrijkend vind, zijn de verschillende varianten waarin de pony's ooit zijn uitgebracht, inclusief foto's!  Ook interessant zijn de verschillende benamingen van alle poses waarin de G1's werden uitgebracht.  Wie een pony heeft die nog niet op de site werd gepubliceerd, kan een aanvraag indienen om deze (zelf) toe te voegen.

Uiterst volledige site die ik persoonlijk zeer vaak raadpleeg.