Lucky Leaf (OOAK)

Lucky Leaf (OOAK)

Lucky Leaf

Werd gemaakt zodat Baby Lucky Leaf een mama zou hebben.  Volledig met de hand geschilderd.  Vermits Baby Lucky Leaf al vrij moeilijk te vinden is, vond ik dat deze zeker niet in mijn collectie mocht ontbreken.