Lightning Mountain Sister (OOAK)

Lightning Mountain Sister (OOAK)

Mountain Sister Lightning

Pose 1982 / Made in Hong Kong

Vermits er al een vrouwtje voor Lightning Mountain Boy werd voorzien, zullen we ervan uitgaan dat dit de (schoon-) zus is.  :-)